Námětové cvičení zásahových jednotek našeho okrsku.

Toto cvičení se koná každým rokem přibližně ve stejném termínu a né jinak tomu bylo i letos. Letos se jednotky sjely v sobotu 29.10.2011 do Neplachovic  kde si pro nás místní velitel  zásahové jednotky Jan Malý spolu s kolegy z místního sboru dobrovolných hasičů přichystali pěkné námětové cvičení. Cílem bylo prověření akceschonosti všech zásahových jednotek, prověření součinnosti jednotlivých zasahujících sborů. Mezi úkoly tohoto cvičení také patří procvičení vzájemné komunikace při zásahu, procvičení prvotního zásahu včetně evakuace osob a dálkové dopravy vody z přírodního zdroje na místo požáru. Po příjezdu se velitelé dozvěděli že se bude zasahovat u simulovaného požáru budovy tělocvičny ZŠ Neplachovice který se rozšiřoval na jižní křídlo školy. V prostorách se nacházelo několik dětí a jedna dospělá osoba kterým hrozilo nebezpečí udušení splodinami z požáru.  Simulovaný požár se rozšiřoval směrem k nově opravené školní jídelny a tím hrozily i velké materiální škody. Po poradě velitelů se jednotlivé zásahové jednotky rozjely dle přesně určeného harmonogramu na svá stanoviště a plnili své úkoly. Všechny jednotky svůj úkol splnili s přehledem a rozvahou. Je vidět že tyto cvičení mají své opodstatnění a je moc dobře že se těchto cvičení zúčastnují téměř všechny zásahové jednotky z našeho 9. okrsku Pavla Křižkovského.