Fotosoutěž „Hasiči před i za objektivem“ opět vyhlášena!

Hasiči HZS Moravskoslezského kraje ÚO Bruntál pod záštitou České asociace hasičských důstojníků a preventivně výchovného webového portálu www.hasik.cz vyhlašují už pátý ročník celostátní fotogra fické soutěže „Hasiči před i  za obj e ktivem“.  Cílem tohoto ojedinělého projektu je přiblížení náročné práce hasičských záchranářů laické veřejnosti a také zvýšení úrovně propagace záchranných složek. Soutěže se může zúčastnit každý fotoamatér z řad profesionálních i dobrovolných hasičů v následujících kategoriích: KATEGORIE A – Požáry B – Ostatní zásahy C – Výcvik D – Život na stanici V každé kategorii bude vyhlášeno 1., 2. a 3. místo s následujícím finančním ohodnocením: 1. místo: 1 500 Kč 2. místo: 1 000 Kč 3. místo: 500 Kč Jako již každoročně, zasílejte své černobílé nebo barevné reportážní či umělecké fotografie na lesklém fotopapíře ve formátu nejméně 18×24 cm a ve formátech přibližně z tohoto rozměru odvozených na adresu: Martin Šíbl, HZS MSK, Zeyerova 15, Bruntál 792 01. Kontaktní adresa pro případné dotazy je pak dotazy.fotosoutez@email.cz Podrobné propozice naleznete na www.hasik.cz Uzávěrka soutěže „Hasiči před i za objektivem“ 2008 – 2009″ je 30. dubna 2009. Zaslané fotografie budou jako vždy vyhodnoceny komisí. Předsedou komise bude letos opět světově uznávaný fotograf Jindřich Štreit ze Sovince, který se podle jeho vlastních slov již nyní těší na to, čím ho hasiči letos překvapí. Nutno dodat, že úroveň prací každoročně zasílaných do soutěže se neustále zlepšuje a sám pan Štreit si často některé práce dlouhé minuty prohlíží. Tato skutečnost by však v žádném případě neměla odradit začínající nebo ve fotosoutěži dosud nezúčastněné fotografy a měla by se stát pro ně spíše výzvou. Výzvou se rovněž může stát jedinečná příležitost publikovat své snímky v originálním neprodejném nástěnném kalendáři, který se nám daří za podpory ČAHD a obětavých nadšenců z „Klubu hasičských fotografů“ v Bruntále, kteří jej nezištně připravují po grafické stránce, už druhým rokem realizovat. V kalendáři jsou publikována vybraná vítězná díla ze všech kategorií a ročníků fotosoutěže, přičemž kalendář je publikovaným autorům rozesílán domů. Kalendář je také v omezeném počtu prostřednictvím ČAHD distribuován na jednotlivé územní odbory HZS po celé České republice. Rádi bychom také, z těchto často velmi emotivních a mnohdy doslova uměleckých prací, realizovali velkou putovní výstavu, na kterou se prozatím nedaří zajistit finanční prostředky, ale snad to někdy vyjde… Některé ukázky z kalendáře, který pro letošek graficky připravil jeden z členů nově vzniklého „Klubu hasičských fotografů“ v při HZS MSK a vynikající fotograf Ladislav Šesták, si můžete prohlédnout níže. Pomozte tedy letos i vy naší laické veřejnosti prostřednictvím, a to svých fotografií, hledat odpovědi na otázky: Jak to vlastně vypadá, když někde hoří?; Co dělají hasiči, když nehoří?; Jací lidé slouží veřejnosti a bdí nad naší bezpečností každou minutu po 365 dní v roce?; Jak se hasiči připravují na to, aby byli schopni kteroukoliv denní i noční hodinu pomoci, někomu, kdo se dostal do nesnází? Lidé by měli také mít možnost nahlédnou do tváří, které jsou obvykle na televizních obrazovkách schovány pod přílbou či maskou dýchacího přístroje, proto jsme letos nově rozdělili kategorii „C“ do dvou samostatných kategorií „C“ – Výcvik a „D“ – Život na stanici, aby fotografie z nejrůznějších výcviků a taktických či prověřovacích cvičení, ze sportovních, ale i kulturních akcí, snímky z běžného života na hasičské stanici ukázaly veřejnosti i tuto dosud málo známou oblast hasičského života. Za team realizátorů Štěpán Mikulka (www.ordinaryangels.net)