Záznam soutěžního pokusu našich Žen ve Vávrovicích