Povodňové informace

Stavy na našich tocích můžete sledovat na níže uvedených odkazech.

Hlásná a předpovědní povodňová služba.

Stránky povodí Odry